Vill du slippa gräva?

TSE AB erbjuder sina tjänster för grävning till huset samt borrning.

Rotavdrag

2/3 av priset är rotavdragsberättigat.

Fast pris nedläggning av 1-25 m slang + tid för egenkontrollen 1875kr

De som har längre sträcka får betala utöver fastpriset 31:25 kr/per meter

Håltagning i huset för fiberslang som sker i samband med grävning 250 kr

Håltagning i huset för fiberslang som inte sker i samband med grävning 625 kr/ tim

Reseersättning tillkommer om man inte kan samköra 5 kr/km

Kabelsökning med kabelsökare. 250 kr

Vi har tagit fram en Egenkontroll som ni skall fylla i för att minimera fel som kan uppkomma i samband med grävningen. Egenkontroll och avtal finns på Fiberföreningens hemsida att ladda ner.

När Egenkontrollen är ifylld, får ni kontakta T.S.E. AB för att boka ett möte så att vi kan gå igenom kontrollen tillsammans. För kontakt skicka ett mail eller ring Fredric 070 59 71796

Priserna inkluderar moms