Vad kostar det då?

 

Vårt telefoniabonnemang ingår i den månatliga avgiften till föreningen, inget extra, inte dyrare. Samtalen kommer i dagsläget att kosta 49 öre i uppringningsavgift och sedan 14 öre per minut.

 

Om du ringer till en mobiltelefon kostar det 1:49 per minut, samma uppringningsavgift.

 

Det finns en del tilläggstjänster att köpa till, det kan du läsa mer om på NetAtOnce’s hemsida

 

Det de kallar Telefoni BAS är den tjänst som ingår i vårt abonnemang.

 

 

Telefonen - Hur fungerar det och vad kostar det?

Vår mediebox omvandlar ljuset i kabeln till elektriska impusler, alltså samma signal som den gamla vanliga telefonen använder. Tack vare detta kan vi använda samma telefoner som vi alltid gjort. Det är ur den synvinkeln en mindre revolution än när vi bytte från fingerskiva till knappar!