Finns det några nackdelar med att ansluta sig till ett fibernätverk?

Det behövs installationsarbete med att montera en omvandlare från fiber till kopparkabel, det krävs även att man kopplar telefonen och omvandlaren.

Du ansvarar för grävningen av ett dike från ”markeringspinnen” utanför tomtgränsen in till din fastighet där du vill att fibern ska komma in i huset.

En fast anslutningskostnad (engångsavgift)

 Den årliga medlemsavgiften (idag 100kr)

Du som bara har telefon, de fria kanalerna i marksänd Tv och inte har behov av Internet kommer antagligen att få betala mer i månadsavgift.