En mediebox är enheten som omvandlar ljusimpulser till elektriska signaler. Det finns flera fabrikat och utföranden av dessa boxar. Den variant vi har i vår förening är av fabrikatetet Inteno.

 

Här hittar du en installationsbeskrivning.

 

Vår mediebox kan hantera Internet och telefon.

 

För att kunna titta på TV behövs en särskild TV-box.

 

 

För att utnyttja fibernätverkets

tjänster behöver du en mediabox.