Det grävs ner slangar i ett nät runt om i vår bygd. I dessa slangar blåser man in tunna fibrer som transporterar ljuspulser fram till varje enskild fastighet.

 

Varje fastighet (eller abonnent) har en egen mediebox som gör om ljuspulserna till begriplig information till telefoner, TV och Internet.

 

 

 

 

 

Hur går installationen till?