Telefon till fiberföreningen: 0700 - 34 78 63

Maila föreningen

 

 

Här hade vi tänkt att göra en lista på företag och människor som kan leverera resurser vid monteringen och indragningen av din fiberkabel. Det visar sig vara mer komplicerat än vi trodde, så vi får inskränka oss till att be dig ta kontakt med den lokala elleverantören, markanläggaren etc för att få hjälp. Blir det oöverstigligt så ring eller skriv till styrelsen så skall vi göra vad vi kan för att visa dig rätt!