För att det skall bli så bra som möjligt i övergången mellan den nedgrävda fiberslangen och din utrustning inomhus behöver du borra ett hål i din vägg. Hålet skall vara 18 mm i diameter och luta c.a 15 grader utåt/nedåt. Lutningen behövs för att minimera risken för läckage.

Behöver du låna flatborr finns det hos styrelsen.

Skicka ett mail via länken här till höger.