Så här är det...

Det finns olika krafter som arbetar för att fiberanslutningen skall verklighet. Vi har entrepenörer, styrelse, eldsjälar i bygden, kommun och många andra.