Fördelar med att vara ansluten till ett fibernätverk

 Du får ett lägre totalpris för tjänsterna Tv, telefon och bredband

 Möjlighet till bättre tv

 Hyra film hemifrån

 Snabb och säker kommunikation med datorn

 Fastighetens värde ökar, underlättar generellt vid försäljning

 En faktura för hela grundtjänsteutbudet

 Mindre risk att Tv, telefon, dator skadas av åska

 Öppnar för möjligheter att fjärrövervaka fastigheter med kamera och larm

 Ger möjlighet till framtidstjänster inom sjukvård, hemtjänst

 Kommunen satsar 19,5 miljoner på ett stamnät tillsammans med oss

 Staten satsar 100 tals miljoner på att vi ska få fiberanslutning

 För femte generationens mobilnät krävs fiberanslutna lokala basstationer

 Du slipper TV-antenner och att ta bort snö ur parabolen

Det finns fler fördelar, denna lista gör inte anspråk på att vara komplett!