Vad innebär det att vara ansluten till fiberföreningen/fibernätverket?

Att vara medlem i fiberföreningen är en förutsättning för att kunna ansluta sig till fibernätverket.

 

Den fysiska anslutningen

En entrepenör erbjuder sina tjänster